Reklama na słupach ogłoszeniowych

  • Czytany 16128 razy

 

Regulamin umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych

1. Administratorem słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy i Miasta Nowogrodziec jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (GCKiS).

2. GCKiS jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych.

3. GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

4. GCKiS ma prawo odmowy wykonania usługi w przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia dobra osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.

5. Za bezumowne korzystania ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem jak za 7 dniową ekspozycję oraz odszkodowanie za zniszczenie w wysokości 60zł/słup ogłoszeniowy, lub do wysokości roszczenia.

6. Słupy ogłoszeniowe służą do umieszczania informacji w formie plakatów lub ogłoszeń.

Masz ciekawe pomysły? Chcesz się nimi z nami podzielić? A może chcesz wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach?