• Czytany 514813 razy

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla został powołany do życia w 2009 roku z inicjatywy Burmistrza Nowogrodźca – Roberta Relicha. Od tego czasu, podczas kilku majowych dni, miasto staje się stolicą muzyki tzw. „poważnej”. Patronem wydarzenia jest urodzony tu kompozytor znacznego formatu. To właśnie dzięki Schnablowi Nowogrodziec jawi się na mapie kulturalnej Europy jako ważny ośrodek, który wydał na świat płodnego twórcę uznawanego za ojca Śląskiej Szkoły Kompozytorskiej.

Festiwal rozpościera dla swych melomanów prawdziwy wachlarz muzycznych barw najwyższej artystycznej próby. Podczas koncertów można usłyszeć dzieła pochodzące z epoki baroku, kompozycje z okresu klasycyzmu, muzykę XIX i XX wieku, a także utwory najnowsze. Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla propaguje również koncerty o charakterze etnicznym, a także w nurcie jazzowym.

W trakcie ośmiu edycji Festiwalu Nowogrodziec gościł takich znamienitych dyrygentów, jak: Agnieszka Duczmal, Marek Pijarowski czy Wojciech Rodek. Swoją wirtuozerią wokalną zachwycali melomanów na przykład: Margaret Ferguson, Johanna Krumin, Bogdan Makal, Narjes Salmouna, a kunsztem organowym m.in. Birgit Wildeman, Gerhard Weinberger, Andrzej Białko, Andrzej Chorosiński. Festiwal szczyci się także występami innych wybitnych instrumentalistów, wśród których znaleźli się: Aleksiej Archipowski, Santiago Cimadevilla, Kevin Kenner, Ruth Pfundstein-Langes, Veranika Pradzed, Jasser Haj Youssef, Glass Duo, Motion Trio, Fraylachs Ensemble, Danza del Fuego, Igor Cecocho, Konstanty Andrzej Kulka, Jan Stanienda czy Małgorzata Zalewska. Na zaproszenie organizatorów do Nowogrodźca przybyły także orkiestry: Amadeus, Wratislavia i Leopoldinum oraz grupa taneczna Cracovia Danza.

Funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu sprawowali Mariusz Monczak (2009-2011) oraz Piotr Rojek (2012-2013). Od roku 2014 nad artystycznym kształtem nowogrodzieckiego muzycznego święta czuwa Aleksandra Pijarowska. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, na terenie której odbywa się znakomita większość koncertów.

W historii Festiwalu niezwykle istotna okazała się jego czwarta edycja (2012), która stanowiła część większego projektu finansowanego ze środków unijnych. Dokonano wówczas renowacji zabytkowych organów w kościele pw. św. Mikołaja w Nowogrodźcu. W związku z oddaniem do użytku drugiego historycznego instrumentu, program Festiwalu wzbogacony został o recitale muzyki organowej.

Festiwal stał się także estradą dla prezentacji młodych talentów wrocławskiej Akademii Muzycznej. Regularnie zapraszani są do Nowogrodźca studenci wraz ze swoimi mistrzami. Gościli u nas: Big-Band Aleksandra Mazura, a także pedagodzy i studenci Wydziału Wokalnego z operetką Heinricha Berté. Dodatkowo, adepci Wydziału Instrumentalnego odbywali w Nowogrodźcu warsztaty gry pod okiem profesorów tejże uczelni.

Patronat honorowy nad dotychczas zorganizowanymi edycjami Festiwalu sprawowali: Konsul Generalny RFN we Wrocławiu dr Helmut Schöps, JE Ks. Bp. Stefan Cichy – Biskup Legnicki, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr hab. Krystian Kiełb, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Podczas nadchodzącej dziewiątej edycji Festiwalu wysłuchamy recitalu organowego Mateusza Rzewuskiego, gościć będziemy rumuńskiego wirtuoza oboju – Valentina Ghitę, dzięki zespołowi Yazcite poznamy muzykę etniczną kultury tatarskiej. Specjalnie dla nowogrodzieckiej publiczności wystąpią też artyści z Czech – mezzosopranistka Ester Pavlů i praska Orkiestra Kameralna im. Józefa Suka. Nadmienić należy, że tegoroczna odsłona Festiwalu jest dla nas czasem szczególnym. Obchodzimy bowiem 250. rocznicę urodzin patrona. Jest to znakomita okazja do zorganizowania pierwszej sesji naukowej poświęconej życiu i twórczości Schnabla, zatytułowanej Józef Ignacy Schnabel i jego epoka. I tak podczas festiwalowego weekendu wybitni badacze z Polski i Czech przedstawią obecny stan wiedzy o tym kompozytorze. Honorową pieczę nad konferencją sprawuje prof. dr hab. Anna Granat-Janki – Kierownik Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Patronat nad tegoroczną edycją Festiwalu objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. Grzegorz Kurzyński, JE prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Ponadto, Festiwal i Konferencja wpisują się w projekt „Józef Ignacy Schnabel na pograniczu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Media

Masz ciekawe pomysły? Chcesz się nimi z nami podzielić? A może chcesz wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach?