Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Zakup wraz z instalacją kotła c.o. w Wiejskim Domu Kultury w Gierałtowie”

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu placu na organizacje i prowadzenie "Urządzeń zabawowych" w czasie trwania imprez artystyczno-rozrywkowych tj. Pecenica w Gościszowie, V Jarmark Garncarski w Nowogrodźcu nad Kwisą, Dożynki Gminne w Gościszowie.

 

Zaproszenie do składanie ofert na zadanie pn."Udzielenie na wyłączność obsługi w zakresie piwo, gastronomia i handel z wyłączeniem produktów lokalnych i rękodzieła artystycznego podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Nowogrodźcu w 2017 r.

Masz ciekawe pomysły? Chcesz się nimi z nami podzielić? A może chcesz wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach?