przedszkolakizd

     Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że od dnia 01 marca do 15 kwietnia 2013 r. trwają zapisy dzieci (urodzonych w latach 2007-2010) do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu oraz Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

     Karty zgłoszeń do przedszkola można pobrać w sekretariacie przedszkola lub na stronie www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.pl od dnia 1 marca 2013 r. Wymóg złożenia karty zgłoszenia dotyczy również dzieci obecnie uczęszczających.
     Karty zgłoszeń należy złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie do 15 kwietnia br.
     Do Karty trzeba dołączyć zaświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu oraz poświadczenie zameldowania na terenie gminy Nowogrodziec (okazać dowód osobisty matki).
     Zapisy dzieci 5 i 6 letnich zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu odbywają się w tym samym terminie.
     Rodzice dzieci 5 i 6 letnich zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu proszeni są o zapisywanie dzieci do oddziałów w szkołach.